ความชื้นในอากาศ: ระดับความชื้นที่เหมาะสมในอากาศสำคัญอย่างไร?

เราทุกคนสูดอากาศหายใจตลอดวันและทุกวัน ความชื้นส่งผลสำคัญต่อบรรยากาศรอบตัวเราและมีผลกระทบต่อการระเหยของน้ำและฝน ความชื้นคือเรื่องสำคัญมากในกระบวนการผลิต เก็บรักษา และทดสอบเครื่องใช้หลากหลายชนิด ดังนั้นการวัดความชื้นจึงถูกใช้เพื่อป้องกันการควบแน่น ผุกร่อน เชื้อรา ความแปรปรวนหรือความเสียหายอื่นๆ

...
...

Copyright © 2019 www.aclgroups.com All Rights Reserved.​​

:   sales@aclgroups.com​

39/49 Pathumsainai Rd., Bangkayaeng,
Muang, Pathumthani 12000 Thailand

:   061 823 5791
    061 823 5792
    061 823 5793

:   02 975 3633 - 6
    02 975 2405 - 7​

:   02 975 2404

ADVANCE CONTROL LIMITED​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

061 823 5793         02 975 3633                      02 975 2404